รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์มนชยา สภานุชาต (Miss. Monchaya Saphanuchart)
ตำแหน่ง (Position):   ผู้ช่วยคณบดี
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) :  Natwadee11@Gmail.com


เบอร์โทร (Telephone) : - 0856459188


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -ทางวิชาการ


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -